Dyrektor Mistrzostw:
Maciej Cybulski
tel. 889 539 628
e-mail: m.cybulski@pzszach.pl

Sędzia główny:
IA Aleksander Sokólski
e-mail: a.sokolski@pzszach.pl